Hoop voor palestijnse kinderen

Het conflict in de Palestijnse gebieden lijkt een gebed zonder eind. Als er één groep is die de dupe is van de voortgaande strijd zijn het de kinderen. Alleen al door de geweldsgolf in augustus 2014 verloren 50.000 Palestijnse kinderen hun huis en 450 kinderen hun leven.
 

Geweldspiraal

Zoveel pijn en verdriet leidt tot hopeloosheid en diepe haat. Haat die de geweldspiraal in stand houdt. Future for Children is een groep betrokken Nederlanders die hoop wil brengen voor Palestijnse kinderen. Hoop voor een nieuwe generatie.
 

Klein begin

Dat klinkt misschien hoogdravend. Toch zijn we niet naïef. We beseffen dat onze hulp een druppel is op een gloeiende plaat. Maar we hebben met eigen ogen gezien dat een klein gebaar iets blijvend kan veranderen. Daarom willen we ook niet passief of cynisch zijn. In alle eenvoud leveren we onze bijdrage. Hoop mag klein beginnen…

Wat we doen

We willen voorzien in schoolspullen, medische hulpmiddelen en voedsel. En daarnaast hopen we vrolijkheid in het gebied te brengen: leuke activiteiten.

Lees verder...

Waarom?

We zijn ervan overtuigd dat een investering in de kinderen de beste route is naar een betere toekomst. Deze kinderen verdienen onze steun. Zij hebben niet voor de oorlog gekozen, het overkomt hen.

Lees verder...

Hoe helpen we?

Op dit moment onderzoeken we welke projecten of activiteiten wij kunnen steunen. Heel ‘basic’ en zonder overhead willen we dit plaatselijke werk financieel ondersteunen.

Lees verder...